Про фінансові нюанси отримання копій документів на запит про доступ до публічної інформації.

На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО. «Запит на доступ до публічної інформації стосується великої кількості документів. Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”,  запитувач повинен сплачувати кошти за копії документів, якщо їх більше 10 сторінок. Чи може розпорядник інформації вимагати відшкодування витрат, якщо в запиті прохається надати копії документів у вигляді фото документів?».

– Закон України “Про доступ до публічної інформації” визначає порядок здійснення та забезпечення права на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Доступ до інформації забезпечується у тому числі і шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Для того, щоб з’ясувати, що повинно бути надано на запит про доступ до публічної інформації з проханням надати копії документів, визначимося,  що таке копія документу і яка вона може бути. Наприклад, у «Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5, зазначено, що копія документа ― це документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи інформації іншого документа і в окремих випадках деяких його зовнішніх ознак. Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» ДСТУ 2732:2004, затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97, містить аналогічні визначення.

Залежно від способу виготовлення, копії поділяють на:

– факсимільні, виготовлені за допомогою засобів копіювально-розмножувальної техніки, у т. ч. багатофункціональних пристроїв, що точно відтворюють усі зовнішні ознаки, художні особливості оформлення реквізитів, їх розташування (включаючи підпис та печатку) або частину їх;

– вільні, виготовлені шляхом передрукування або переписування оригіналу документа, що повністю відтворюють його інформацію, але не абсолютно точно відтворюють його зовнішні ознаки (шрифт, реквізити бланка, підпис, печатку тощо).

Можемо зробити висновок, що на запит може бути надана копія документу, паперова, створена за допомогою копіювально-множильного електронного пристрою, або сканована копія. Такі копії, якщо їх більше 10 сторінок, можуть надаватись після відшкодування витрат на копіювання, друк, сканування документів або іншу комп’ютерну обробку.  Створення фото інформації для відповіді на запит на розпорядника чинним законодавством не покладається.

Це підтверджує і Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 року № 4 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», якою встановлено граничні норми на:

копіювання або друк копій документів; виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування.

Виготовлення фото документа, при виготовленні копії документа на запит про доступ до публічної інформації, Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 року № 4 не передбачає. Якщо запитувач бажає мати фото документів, ніщо не перешкоджає йому звернутися до розпорядника з проханням надати йому можливість самостійно фотографувати (а також копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації) запитані документи за місцем їх знаходження – у розпорядника.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net

 

27.05.2021, 02:19