Про прийняття студентів на практику в редакції.

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО. «До нашої редакції звернувся представник факультету журналістики з проханням прийняти студентів на практику. Як правильно оформити їх на роботу, і чи потрібно подавати повідомлення до податкової?».

– Проходження виробничої практики студентами вищих навчальних закладів регулюється Законом України «Про вищу освіту», Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993  N 93, Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України), Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Мінпраці від 29.07.1993 № 58.

Статтею 51 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами. Керівники підприємств зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства. Договір укладається між закладом вищої освіти та підприємством, де студенти проходять виробничу практику. Типовий зразок договору на проведення практики студентів вищих  навчальних закладів наведено в Додатку №1 до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Після укладення договору відділ кадрів підприємства видає наказ, в якому має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові осіб, які проходять практику, термін її проходження та хто є керівником практики.

Практика є частиною освітнього процесу, і може проходити як без зарахування до штату підприємства, так і з зарахуванням. Без зарахування до штату підприємства трудові відносини не виникають.

Зарахування студента-практиканта на штатну посаду можливе за дотримання наступних умов: якщо штатна посада вакантна, робота на ній відповідає вимогам практики, на підготовку за програмою практики відводиться не менше 50 відсотків часу.

При зарахуванні студента на вакантну штатну посаду укладається строковий трудовий договір та нараховується заробітна плата. Також у цьому випадку,  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 188 від 12.02.2020, подається повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net