Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ На запитання відповідає медіа-юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова

1.Чи можна здавати в суборенду частину приміщення, орендованого редакцією?

– Згідно з п. 2 ст. 9 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування.

   Суборенда приміщень редакцій забороняється.

Якщо до реформування приміщення займає суборендар, відповідно редакція в цих приміщеннях не розташовується, а відтак може не отримати їх в подальшу оренду на умовах, передбачених  п. 2 ст. 9 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”. Передача в суборенду приміщень, отриманих після реформування відповідно до цієї статті Закону, прямо заборонена.

2. Як справедливо поділити частки майна між членами колективу? Як формувати статутний капітал?

   – Ч.2 ст. 8 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” передбачає, що «Розподіл часток майна між засновниками (співзасновниками) суб’єкта господарювання здійснюється за рішенням загальних зборів суб’єкта господарювання з урахуванням балансової вартості майна». Ч. 1 ст. 9 цього Закону говорить про те, що у процесі реформування майно передається у власність зазначеному суб’єкту господарювання. Враховуючи приписи ч.3 ст. 8 цього закону, логічно дійти до висновку, що частки майна розподіляються пропорційно часткам в статутному капіталі.

   Згідно ч.1 ст. 8 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, «перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання здійснюється відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України». Якщо буде обрано організаційно-правову форму у вигляді господарського товариства, то, крім перелічених кодексів, ще і у відповідності до Закону України «Про господарські товариства». Статутний капітал можна сформувати за рахунок внесків (паїв) засновників або за рахунок майна, яке передається у власність новостворюваному підприємству від попередника. Розподіл часток в статутному капіталі підприємства здійснюється за взаємною згодою засновників. Якщо ж згоди не досягнуто, за аналогією можна скористатися методиками обчислення розміру індивідуальних майнових паїв та визначення трудового внеску членів трудового колективу. Дивіться наступні посилання – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0854-05, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-05).

3.  На вашу думку, яка форма все ж краща: ТОВ чи ПП?

   – Чинне законодавство містить тільки одну статтю про приватне підприємство – ст.113 Господарського кодексу України. Також до статуту приватного підприємства застосовуються загальні норми, передбачені ст.ст. 56-58, 62 ГКУ. Але якщо статутний капітал приватного підприємства поділений на частки між засновниками, то до нього буде застосовуватися законодавство, яке регулює господарські товариства. І якщо учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть майнову відповідальність в межах своїх вкладів, то яким саме господарським товариством буде визнано ваше приватне підприємство (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство  з  додатковою відповідальністю, повне товариство) -буде залежати від змісту статуту.

Хочу також звернути Вашу увагу на той факт, що при реформуванні новоствореному підприємству  передається у власність комунальне майно, а приватні підприємства створюються виключно за рахунок приватної власності громадян (ст. 113 ГКУ). Тому вибір потрібно робити на користь не тієї організаційно-правової форми, яка «краще», а тієї, що відповідає вимогам закону. 

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси та ГО Тернопільський прес-клуб як частина виконання проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Запитання можна попередньо надсилати за такою електронною адресою – akardynal@ukr.net або ztpres@ukr.net