Про звільнення керівника товариства з обмеженою відповідальністю

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Чи можу я, директор товариства з обмеженою відповідальністю, звільнитися, не чекаючи рішення загальних зборів?».

 – При вирішенні питання звільнення керівника товариства з обмеженою відповідальністю ми маємо два аспекти  – корпоративний і трудовий.

Якщо звернемося до трудового законодавства, то, відповідно до частини 1 статті 38 Кодексу законів про працю України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до закладу освіти, неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком, вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю, догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи, вихід на пенсію, прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. А під час воєнного стану, відповідно до статті 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану та залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

З одного боку директор Товариства має такі ж права, як і будь який інший працівник, але, згідно пункту 7 частини 2 статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», обрання одноосібного виконавчого органу товариства (директора)  відноситься до компетенції загальних зборів учасників Товариства. Відповідно до пункту 13 статті 39 Закону України «Про товариства з обмеженою  та додатковою відповідальністю» повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені, або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків.

Алгоритм дій при звільненні директора товариства з обмеженою відповідальністю є таким:

  • подання заяви на звільнення з зазначенням дати не менше ніж за два тижні (а у передбачених законодавством випадках – у строк, необхідний працівнику). Обов’язково мати докази подання заяви, якими можуть бути вхідний номер або поштова квитанція;
  • не пізніше, ніж за 30 днів, направити повідомлення учасникам товариства про скликання загальних зборів з переліком питань (звільнення директора товариства). До повідомлення бажано додати копію заяви про звільнення;
  • отримати рішення загальних зборів товариства про своє звільнення та обрання нового директора (протокол загальних зборів учасників);
  • видання наказу про звільнення;
  • внесення змін до ЄДР.

Правова позиція Верховного суду полягає в тому, що директор товариства не має повноважень вирішувати питання про своє звільнення. Але така позиція позбавляє працівника права скористатися умовами звільнення, передбаченим трудовим законодавством. Кодекс законів про працю України  не містить виключення стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю. Ніякі прогалини в законодавстві не повинні погіршувати положення працівника, і не тільки тим, що строк звільнення загальними зборами значно триваліший, ніж максимально передбачений Кодексом законів про працю України, але й через те, що загальні збори товариства можуть не відбутися, чи можуть не задовольнити заяву директора або не призначити нового. І у випадку незвільнення директора з будь-якої причини останньому треба звертатися до суду, а судовий розгляд може тягнутися роками. На мою думку, директор товариства має право реалізувати своє право на звільнення, передбачене статтею 38 Кодексу законів про працю України, шляхом видання наказу про звільнення себе за власним бажанням. Звісно, звільнення директора товариства після закінчення 14-денного терміну, у відповідності до частини 1 статті 38 Кодексу законів про працю України,  з виданням наказу та внесенням відповідного  запису до трудової книжки, не призведе до виключення з відомостей ЄДР звільненого директора як керівника. Такі зміни неможливо внести до ЄДР без протоколу рішення загальних зборів про звільнення директора і призначення нового керівника товариства, але в деяких випадках іншого виходу немає. В подальшому, якщо рішення загальних зборів про звільнення не буде прийнято, можна звернутися до суду з позовом про встановлення факту припинення трудових обов’язків.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net