Про право на оренду приміщення редакції без аукціону

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Договір оренди приміщення редакції був укладений з районною радою на два роки і дев’ять місяців. Зараз приміщення у власності селищної ради, яка не заперечує проти укладання договору оренди, але юрист ради каже, що це можливо тільки через аукціон. Чи можемо ми отримати приміщення з пільговою оплатою за одну гривну через аукціон?».

– В грудні 2019 року набрав чинності Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (далі Закон), який регулює майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в державній та комунальній власності.  Цей Закон   передбачає випадки передачі майна в оренду без проведення аукціону. У переліку, наведеному в статті 15-й цього  Закону, реформовані редакції друкованих засобів масової інформації відсутні, але частина 6 статті 6 Закону передбачає право представницького органу місцевого самоврядування вносити приміщення, які займала редакція на момент роздержавлення, до переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону:

«6. Рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів приймається згідно з Порядком передачі майна в оренду.

Рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів державних підприємств приймається Кабінетом Міністрів України.

Рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів комунальних підприємств приймається відповідним представницьким органом місцевого самоврядування.

Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається відповідним представницьким органом місцевого самоврядування.

Представницький орган місцевого самоврядування може визначити додаткові критерії об’єктів, включення яких до одного з Переліків відбувається на підставі рішення представницького органу місцевого самоврядування.

Рішення представницького органу місцевого самоврядування про включення об’єктів до Переліку другого типу, а також додаткові критерії включення до одного з Переліків, у випадку їх визначення, підлягають опублікуванню на офіційному вебсайті відповідного органу місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дня їх прийняття та/або визначення».

Підставою для внесення радою приміщення редакції до переліку об’єктів, які передаються в оренду без проведення аукціону, є спеціальна норма, яка забезпечує право реформованої редакції на оренду приміщень – частина 2 статті 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»: «Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування. Суборенда приміщень редакцій забороняється».

Ще однією підставою є загальна норма –  стаття 179 Господарського кодексу України,  яка передбачає обов’язкове укладення господарського договору, якщо існує пряма вказівка закону щодо обов’язковості укладення договору для певних категорій суб’єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування. У випадку з реформованими редакціями газет частина 2 статті 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» є прямою вказівкою закону.

Також є ще один нормативний документ, який стосується розміру орендної плати для нерухомого майна переліку другого типу. Методика розрахунку орендної плати за державне майно, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630, в пункті 13 передбачає, що річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється, зокрема, і ”реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”. Постанова КМУ відносить реформовані редакції газет до переліку другого типу.

Таким чином ваша селищна рада має всі підстави внести приміщення, які займала редакція на момент роздержавлення, до переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net