Про роботу ЗМІ без бухгалтера

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист проєктів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Чи може реформоване ЗМІ у воєнний час офіційно працювати без бухгалтера? Чи можна юридично усі обов’язки та платежі здійснювати від імені директора?».

– Так, може, i не тільки у воєнний час. Ці правовідносини врегульовані Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Порядком обліку платників податків і зборів», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів», затвердженою Постановою правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови правління Національного банку України від 1 квітня 2019 року № 56).

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладає вирішення питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві на його власника або уповноважений орган (посадову особу) відповідно до законодавства та установчих документів. Саме керівник несе відповідальність за бухгалтерський облік і податкову звітність. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Частина 4 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачає, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно, з дотриманням вимог цього Закону, обирає форми його організації. Однією з форм, передбачених цією статтею, є самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства (така форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах).

Також у зв’язку зі звільненням бухгалтера необхідно подати відповідні зміни до облікових даних. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розділом ІХ «Порядку обліку платників податків і зборів». Пункт 9.3. цього Порядку передбачає, що «Платники податків – юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-ОПН з позначкою “Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку”. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою «Зміни», “Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку” або за формою № 1-ОПН з позначкою «Перереєстрація, зміни», «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами № 2-ОПП, № 7-ОПП».

Пункт дев’ятий Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів –  передбачає, що клієнт (юридична особа) подає до банку перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (далі – перелік). Перелік складається клієнтом у довільній формі або у формі, визначеній банком, та має містити такі обов’язкові реквізити: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його підпис. Кількість розпорядників рахунку в переліку не обмежується. Для здійснення платежів тільки за підписом одного керівника потрібно замінити в банку діючу картку підписів, де зазначені керівник і бухгалтер, на картку, де буде тільки один перший підпис керівника.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net