Допомогу з питань роздержавлення ЗМІ надаватиме фаховий медіа-юрист

Як вже повідомлялося в п’яти областях України при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), розпочався новий проект – «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності». В його рамках під цією рубрикою публікуватимуться консультації фахового медіа-юриста. На запитання, які цікавлять керівників та працівників редакцій, відповідатиме юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова.

Відтак – перші відповіді фахівця щодо проблем, які вас турбують.

1.Яку організаційно-правову форму новоутвореного підприємства краще обрати – ТОВ чи ПП?

– Оскільки діяльність ПП мало врегульована законодавчо, лише одна стаття в Господарському кодексі – ст. 113 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran889#n889, то найбільше підходить для мети реформування саме Товариство з обмеженою відповідальністю. Щодо статуту підприємства, то за основу краще взяти модельний статут, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1182: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF  Рекомендую скопіювати і вносити зміни до цього статуту, залишивши основні положення.

2.Чи мають право засновники звільняти з роботи головного редактора комунальної газети, доки триває процес роздержавлення, зокрема, після набрання чинності Законом України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”?

– Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року, зі змінами, до виключних повноважень районних, обласних рад належить вирішення питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, області, а також призначення та звільнення керівників таких об’єктів.

У відповідності до п. 7 ч.1 ст. 43 вказаного Закону( в редакції, чинній станом на 29.12.2015 року) до повноважень районних, обласних рад, які вирішуються виключно на їх пленарних засіданнях , було віднесено питання заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників. 

01.01.2016 року, після набрання чинності Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» № 917-VIII від 24.12.2015 року, було визначено механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування з метою обмеження впливу органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування на редакції друкованих засобів масової інформації, зведення до мінімуму використання друкованих засобів масової інформації з метою маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян.

 У відповідності до ст. 14 вказаного Закону п.7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» після слова “заснування” доповнено словами “аудіовізуальних (електронних)”.  Перелік питань, вказаних у ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  є виключним та становить компетенцію обласної ради.

Таким чином, з 01.01.2016 року компетенція районних, обласних рад поширюється виключно на заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, оскільки із набранням чинності Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» припинили свою дію повноваження обласної ради щодо заснування друкованих засобів та вирішення питання при призначення і звільнення їх керівників.

Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України.

Відповідно до вказаних вище норм чинного законодавства України, на сьогодні до компетенції обласної, міської, районної рад не входять повноваження щодо призначення та звільнення керівників (редакторів) друкованих засобів масової інформації. 

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси/ Консультує юрист ІРРП Панкратова Людмила.

Запитання до юриста надсилайте на адресу: ztpres@ukr.net