Про процедуру закриття ТОВ, яке є видавцем газети

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Фінансова ситуація нашого видання дуже складна, тому виникають неоптимістичні запитання, на які хотілося б отримати відповідь. Яка процедура закриття ТОВ, що є видавцем газети?».

– Процедура ліквідації юридичної особи визначена Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, а також Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Визнання недійсним друкованого засобу масової інформації здійснюється відповідно до «Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні», затвердженого наказом Міністерства юстиції України 21.02.2006 № 12/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 23.04.2007).

Перше, з чого починається процедура ліквідації, це прийняття загальними зборами учасників відповідного рішення про припинення товариства. Одночасно створюється ліквідаційна комісія. Рішення загальних зборів оформляється протоколом, який подається державному реєстратору за місцем державної реєстрації товариства. Ліквідаційна комісія протягом строку, відведеного для пред’явлення кредиторами своїх вимог, здійснює розрахунки з кредиторами, проводить інвентаризацію майна, стягує борги з дебіторів, проводить звільнення трудового колективу, надає документи органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування для проведення перевірки. Після завершення розрахунків з працівниками товариства, бюджетами, фондами та кредиторами, якщо ще залишаються будь-які активи, необхідно провести розрахунки з учасниками товариства. Далі ліквідаційна комісія закриває банківські рахунки, займається анулюванням свідоцтв, дозволів, акредитацій, виключенням з реєстрів.

Щодо свідоцтва друкованого ЗМІ ліквідаційна комісія подає до теруправління міністерства юстиції письмове повідомлення засновника, погоджене з редакцією, про припинення випуску друкованого засобу масової інформації. На підставі цього повідомлення свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації визнається недійсним. Свідоцтво в таких випадках втрачає чинність і підлягає поверненню – у 10-денний термін з дня отримання відповідного повідомлення – органу реєстрації.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується зборами учасників товариства. Затверджений ліквідаційний баланс подається до податкового органу для перевірки його повноти та достовірності.

Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються в установленому законом порядку до архіву. Останній етап – припинення державної реєстрації юридичної особи. Після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, державному реєстратору подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

2) довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net