Про право засновників, які звільнилися з редакції, на доступ до документів

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «При реформуванні трудовий колектив став засновниками товариства. Останнім часом деякі працівники звільнилися з редакції і перейшли на роботу до конкурентів. Залишаючись засновниками, вони мають доступ до документів, які стосуються діяльності нашого товариства. Чи є можливість не надавати таку інформацію цим засновникам?».

– Відповідно до ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом. За положеннями п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” учасники товариства мають, зокрема, право отримувати інформацію про господарську діяльність товариства. Обов`язковою умовою надання документів при цьому є надходження вимоги про надання документів, яка виконується протягом 10 днів. Також за підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

Учасник товариства має право звернутися до товариства з вимогою про надання копій документів згідно переліку, наведеного у ч. 1 ст. 43 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”:

– протокол зборів засновників товариства;

– статут товариства та зміни до статуту;

– протоколи загальних зборів учасників;

– документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

– положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

– протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

– аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

– річну фінансову звітність;

– документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;

– інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;

– документи, що підтверджують права товариства на майно;

– документи бухгалтерського обліку.

Можлива недобросовісність дій учасника та загроза зловживання отриманою інформацією не спростовують того факту, що позивач є чинним учасником товариства і має безумовне право на отримання визначеної законом інформації щодо діяльності товариства. Виконавчий орган товариства, протягом десяти днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства, зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів. Одержання учасником господарського товариства інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, є необхідним для реалізації таким учасником своїх корпоративних прав, зокрема, правомочностей на участь в управлінні господарською організацію.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net