На запитання відповідає медіа-юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова

1. Як бути, коли протягом 3-х днів з дати, вказаної на рішенні про перетворення, не звернулися до державного реєстратора, і надати йому перелік документів?
– Дійсно, стаття 105 Цивільного кодексу України передбачає, що засновник протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення зобов’язаний письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Повідомлення від суб’єктів господарювання орган, що здійснює державну реєстрацію, для здійснення реєстраційних дій не приймає. В Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» є переліки документів, які подаються для здійснення певної реєстраційної дії. В нашому випадку це ч.9 ст. 17:
«1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи».
Документ, зазначений в п. 2), подається у тому випадку, якщо перелічені в цьому пункті відомості відсутні у рішенні про припинення, зазначеному в п.1) цієї статті. Як бачимо, «письмове повідомлення» в переліку відсутнє, вимога про подання протягом трьох робочих днів теж.
Ч.1 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» містить виключний перелік підстав для відмови у державній реєстрації. Неподання протягом трьох робочих днів до органу, що здійснює державну реєстрацію документів, передбачених ч.9 ст. 17, в цьому переліку відсутнє.
Тому подавайте державному реєстратору рішення про припинення.

2. Які документи подаються до державного реєстратора?
– Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачає наступний перелік документів:

– для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про припинення юридичної особи;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення, строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні.

– для державної реєстрації припинення та створення нової юридичної особи в результаті перетворення одночасно подаються:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
2) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими підписами комісії або його нотаріально посвідчена копія.
А також:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, – за бажанням заявника;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників (протокол);
4) Статут юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
5) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими підписами комісії або його нотаріально посвідчена копія;
Також у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження – довіреність.
Підписи в статуті та протоколі повинні бути нотаріально посвідченими.

3. Що повинно бути відображено в передавальному акті, і хто його має підписати?

– В чинному законодавстві України не встановлено зразка передавального акту. В частині 2 ст. 107 Цивільного кодексу України зазначено, що після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Відповідно повинні бути включені:
– показники балансу із зазначенням пасивів та активів;
– передача документів підприємства, яке перетворюється, правонаступнику;
– склад комісії з перетворення.
Підписи голови та членів комісії з припинення юридичної особи на передавальному акті повинні бути нотаріально посвідчені. Передавальний акт має бути затверджений засновником(засновниками) юридичної особи, який прийняв рішення про припинення юридичної особи.

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси та ГО Тернопільський прес-клуб як частина виконання проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).