Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. Про записи у трудовій книжці та штатний розпис

На запитання відповідає юрист мережі Інституту розвитку регіональної преси Ігор ФЕДОРЕНКО. 1.Турбують питання кадрового обліку. Коли редакція реформувалася, всі люди продовжили працювати, як і раніше. Але ми повинні зробити наказ щодо їх переведення на нове місце роботи та запис у трудову книжку. Як це сформулювати правильно, аби потім, уже при оформленні на пенсію, у наших працівників не виникало проблем із Пенсійним фондом?

– При перетворенні юридичної особи відбувається зміна її організаційно-правової форми, тобто юридична особа одного виду перереєстровується в юридичну особу іншого виду. При цьому до новоствореної юридичної особи переходить усе майно, права та обов’язки попередньої юридичної особи. Переведення на нове місце роботи не відбувається!

Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). Цей припис частини третьої статті 36 КЗпП у повній мірі відповідає вимогам статті 104 ЦКУ, відповідно до якої при злитті, поділі, приєднанні, перетворенні суб’єкта господарювання усі права та обо­в’язки ( у т. ч. й у сфері трудових правовідносин) однієї юридичної особи переходять до іншої, яка є її правонаступником.

До трудових книжок працівників слід вносити запис про реорганізацію за аналогією з перейменуванням підприємства (пункт 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за N 110). Наприклад: у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки працівника робиться такий запис: «Комунальне підприємство «Редакція газети «Зоря» з 16.03.2017 р. перетворено на ТОВ «Редакція газети «Зоря», а у графі 4 проставляється підстава реорганізації (рішення, розпорядження), його дата і номер.

У результаті реформування ми стали ТОВ. Формуючи штатний розклад, чи повинні ми керуватися виключно класифікатором професій? Бо якщо, наприклад, «бухгалтер» у класифікаторі є, то «відповідальний секретар» не позначений. Як виходити з цієї ситуації, щоб не порушити закону та відповідно – прав працівників? Якими мають бути посадові інструкції?
При розробці штатного розпису необхідно присвоювати штатним одиницям тiльки ті найменування посад тa професій, які вiдповідають Державному класифікатору України. Вiдповідно до посад, зaтверджених у штатному розписі товариства, cкладаються накази про прийняття працівників нa роботу, а тaкож вносяться записи дo трудової книжки. В Інструкції пpо порядок ведення трудових книжок пpацівників, в п. 2.14. прямо зазначено: «Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у “Класифікаторі професій”. Перевірку дотримання трудового законодавства з цього питання покладено на Державну інспекцію України з питань праці. Також, відповідно до коду професії, прив’язана і діяльність Пенсійного фонду при оформленні пенсій.

Посадова інструкція – це документ, який визначає підпорядкованість працівника, його конкретні завдання, обов’язки, права та відповідальність. Вона включає виклад основних обов’язків, повноважень і необхідних навичок (кваліфікаційних вимог), що відносяться до конкретної посади на підприємстві. Зазвичай посадові інструкції складаються з таких розділів: загальні положення; функції працівника; обов’язки працівника; права; взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою. Посадова інструкція затверджується наказом керівника підприємства. Ознайомлення працівника з посадовою інструкцією підтверджується його підписом.

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси та ГО Тернопільський прес-клуб як частина виконання проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Запитання можна попередньо надсилати за такою електронною адресою – akardynal@ukr.net