Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. Про висвітлення у роздержавлених ЗМІ діяльності народних депутатів

На запитання відповідає юрист мережі Інституту розвитку регіональної преси  Ігор ФЕДОРЕНКО. «Підкажіть, будь-ласка, які нормативи регулюють висвітлення діяльності народних депутатів у роздержавлених друкованих засобах масової інформації. Чи є перелік видів виступів, які розміщуються безоплатно? Чи редакція одноосібно встановлює, за що, і в якому розмірі брати оплату за висвітлення діяльності народних депутатів?»

Якщо мова йде про видання, яке завершило процедуру роздержавлення, то, згідно зі статтею 23  Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”, «для висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого  самоврядування,  виступів  народних  депутатів України, депутатів сільських,  селищних, районних, міських і обласних рад у державних  друкованих засобах масової інформації,  що фінансуються відповідно  за   рахунок   державного   або   місцевих   бюджетів, відводиться  не більше 20 відсотків газетної площі кожного номера.  У недержавних друкованих засобах масової інформації відомості  про діяльність   органів   державної   влади   та   органів  місцевого самоврядування,   виступи депутатів усіх рівнів можуть друкуватися на договірних засадах відповідно до законодавства України. Стаття 5 цього Закону зазначає, що «недержавні засоби масової інформації  висвітлюють  діяльність органів  державної  влади  та  органів місцевого самоврядування на умовах,  передбачених в укладеній між цими органами  і  редакціями засобів масової інформації угоді.  Якщо така угода не укладена, то редакція  недержавного  засобу  масової   інформації   має   право самостійно,  відповідно  до  законодавства  України,  висвітлювати діяльність  органів   державної   влади   та   органів   місцевого самоврядування,  визначаючи  у своєму статуті джерела фінансування витрат на це висвітлення».

Народний депутат може мати право на публікацію матеріалів один раз на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі (відповідно до п. 4 статті 18 Закону України „Про статус народного депутата ” ) тільки при наявності передбачених діючим законодавством обов’язкових умов:

– сфера розповсюдження ЗМІ має бути в одномандатному виборчому окрузі народного депутата або закріплена депутатською фракцією (групою) за народним депутатом України, який звертається із вимогою до видання;
– засіб масової інформації має фінансуватися з державного або місцевого бюджетів;

– засновником (співзасновником) видання є орган державної влади, організація або установа, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету.

Відсутність хоча б однієї з викладених умо, звільняє друкований ЗМІ від обов’язку публікувати надані народним депутатом України матеріали. Таким чином, якщо на Вас ці умови не поширюються, Ви публікуєте матеріали або висвітлюєте діяльність народних депутатів на підставі договору на платній основі. Також маєте  право  висвітлювати всі аспекти діяльності народних депутатів, проводити  власне  дослідження  і аналіз їх діяльності, давати їй оцінку, коментувати самостійно.

Консультації надаються в рамках проекту ГО Тернопільський прес-клуб «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Запитання можна попередньо надсилати за такою електронною адресою – akardynal@ukr.net