Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. Про керівника редакції та голову комісії з припинення

На запитання відповідає юрист мережі Інституту розвитку регіональної преси  Ігор ФЕДОРЕНКО. Хто здійснює управління редакцією комунального друкованого ЗМІ протягом строку заявлення кредиторами своїх вимог (з дня звернення до державного реєстратора для реєстрації рішення про припинення юридичної особи, редакції комунального друкованого ЗМІ,  до дня державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом перетворення) – керівник редакції комунального друкованого  ЗМІ чи голова комісії з припинення? Чи може керівник редакції комунального друкованого ЗМІ бути одночасно головою комісії з припинення та стати керівником новоствореного підприємства?

 – Керівник комунального підприємства може бути головою комісії з припинення, але рішення з цього питання приймають засновники підприємства. Цивільний кодекс України в частинах 3 і 4 статті 105 зазначає: «3. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи. 4. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється».

Отже, з дня призначення комісії з реорганізації до неї переходять усі повноваження щодо управління справами юридичної особи, крім тих, які залишаються, згідно з законодавством України, за засновником. Також, відповідно до пункту  2 статті 5 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» управління майном редакцій комунальних друкованих засобів масової інформації до завершення реформування здійснюється їх засновником (співзасновниками). Засновник (співзасновники), призначаючи комісію з реорганізації комунального підприємства, нічим не обмежені при призначенні складу комісії, можуть призначити головою діючого керівника або обрати іншу особу, як з числа працівників так і сторонню.

Виходячи з вищенаведеного та Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», можемо зробити висновок, що керівництво юридичною особою–комунальним підприємством переходить до голови комісії з припинення, а редколегією, творчим процесом,  підготовкою  випуску  друкованого  засобу  масової інформації продовжує керувати редактор. Обрання керівника господарського товариства або приватного підприємства є виключним повноваженням засновників (учасників) цієї юридичної особи. Тому керівник редакції комунального друкованого ЗМІ може стати керівником новоствореного підприємства в тому випадку, якщо засновники цього підприємства оберуть його на посаду керівника.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net

image_print