Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. Про документи при перереєстрації ЗМІ

На запитання відповідає юрист мережі Інституту розвитку регіональної преси Ігор ФЕДОРЕНКО. Які документи подаються при перереєстрації ЗМІ? Згідно пункту 3.1 глави 3 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за № 173/12047, редакціям потрібно звернутися до відповідних головних територіальних управлінь юстиції з наступними документами:

Заява із зазначенням підстав перереєстрації, в якій вказано:
1) засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа – зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа – зазначаються прізвище, ім’я (по батькові – за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

– пов’язана особа;

2) вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо);

3) назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ);

4) мова/мови видання;

5) сфера розповсюдження;

6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо);

7) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання;

8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб – у разі наявності);

9) місцезнаходження редакції.

У заяві також вказуються відомості, які вносяться до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

1) статус видання (вітчизняне – друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне – друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи/осіб/);

2) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера – реклама/, інформаційне, для дітей тощо). Звертаємо увагу, що крім цього в заяві зазначається, що перереєстрація ЗМІ здійснюється на виконання вимог ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»

Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб, повноваження яких належно посвідчені. Також реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників).

Для юридичної особи такими документами є:

1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;

3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);

4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

5) угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв’язку зі зміною засновника) укладена відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів, інших актів законодавства України;

6) копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси та ГО Тернопільський прес-клуб як частина виконання проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Запитання можна попередньо надсилати за такою електронною адресою – akardynal@ukr.net