Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. Про дії щодо реформування газети після «паузи»

На запитання відповідає юрист мережі Інституту розвитку регіональної преси  Ігор ФЕДОРЕНКО. «Ми обрали другий етап реформування, про це зазначено у протоколі зборів колективу № 1. У березні 2016-го направили звернення до засновника – районної ради. На сесії депутатами було прийнято рішення про вихід із засновників. Після цього  більше нічого нами зроблено не було. Підкажіть, будь ласка,  які мають бути наступні наші дії, щоб  реформувати газету?  Нам потрібне ще одне рішення ради, чи є інші варіанти?»

– В Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» є переліки документів, які подаються для здійснення певної реєстраційної дії. Маючи рішення Засновника про перетворення редакції газети у відповідності до ч. 9 ст. 17 цього Закону, Вам необхідно  подати державному реєстратору:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом – рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Документ, зазначений в п. 2), подається у тому випадку, якщо перелічені в цьому пункті відомості відсутні у рішенні про припинення, зазначеному в п.1) цієї статті. Державний реєстратор вносить запис до Єдиного державного реєстру про прийняте рішення про припинення юридичної особи шляхом перетворення. Враховуючи, що, виходячи з представлених вами документів, рішення  районної не містить рішення про припинення комунального підприємства, а тільки про його перетворення, державний реєстратор може відмовити у внесенні запису про припинення шляхом перетворення, в такому випадку рада буде вимушена прийняти додаткове рішення з цього приводу.

Під час строку заявлення кредиторами своїх вимог (вони будуть обраховуватися з моменту внесення запису про перетворення в ЄДР), комісія з перетворення виявляє кредиторів і боржників, проводить інвентаризацію і оцінку майна та інші заходи, пов’язані з припиненням комунального підприємства. Після цього комісією складається звіт та передавальний акт, який підлягає затвердженню засновником – ч. 3 ст. 107 Цивільного кодексу України.

Одночасно трудовий колектив проводить збори засновників, на якому приймає рішення про створення правонаступника комунального підприємства, розподіл часток в статутному капіталі, затверджує статут, обирає керівника та приймає інші організаційні рішення.

усе про роздНаступним кроком є державна реєстрація припинення та створення нової юридичної особи в результаті перетворення, для чого відповідно до ч. 13 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» державному реєстратору одночасно подаються:

– для припинення комунального підприємства:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи

2) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими підписами комісії або його нотаріально посвідчена копія

– для реєстрації новоствореного:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість – за бажанням заявника

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників (протокол)

4) Статут юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа

5) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими підписами комісії або його нотаріально посвідчена копія

Також у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження – довіреність.

Підписи в статуті та протоколі повинні бути нотаріально посвідченими.

Вже після реєстрації підприємства-правонаступника ви перейдете до завершального етапу – перереєстрації друкованого ЗМІ.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net

 

image_print