Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про затвердження нової редакції Статуту

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО. “На бухгалтерському семінарі лектор сказала, що нова редакція статуту підписується всіма засновниками, підписи яких посвідчуються нотаріально. Нашій редакції треба привести статут у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Проблема в тому, що один із засновників відмовився брати участь у зборах, і ми не зможемо отримати його підпис. Як нам бути в цій ситуації?».

–  Частина друга статті 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» містить вимогу про підписання всіма учасниками тільки першої редакції статуту: «Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально». Частина третя цієї статі стосується змін до статуту, якими і є нова редакція: «Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально». Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” в статті 15 «Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації»  має аналогічні положення: статут підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Таким чином підписати нову редакцію статуту може особа або особи, уповноважені рішенням загальних зборів товариства.

Звертаю Вашу увагу на наступні вимоги частини другої статті 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» стосовно прийняття рішення  загальними зборами учасників з питання внесення змін до статуту товариства: рішення повинно прийматися трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу. Якщо відсутній учасник володіє менш ніж 25-ма відсотками у статутному капіталі товариства,  ви без проблем можете затвердити нову редакцію, а уповноважена особа її підписати.

    Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net