Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про захист авторського права

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Як захистити авторське право і навчити тих, хто братиме у нас інформацію, посилатися на наш сайт?». – Не зважаючи на те, що впродовж останніх років вносилися зміни і доповнення до законодавства, яке регулює інтелектуальну власність в Україні, з намірами його осучаснити, захист авторського права в мережі Інтернет є складною справою.
Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Авторське право у будь-який час протягом строку охорони авторського права може бути зареєстроване у відповідних державних реєстрах. Стаття 433 Цивільного кодексу України та стаття 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) до об’єктів авторського права відносить: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, вироби з художнього скла та ювелірні тощо; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; похідні твори; збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини; тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; інші твори. Треба мати на увазі, що не є об’єктом авторського права повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації.
Оприлюднивши об’єкти авторського права на своєму інтернет ресурсі, ви робите їх доступними необмеженій кількості користувачів. Не є порушенням завантаження (копіювання) на комп’ютер, смартфон, планшет. Стаття 25 Закону допускає без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати їх виключно в особистих цілях або для кола сім’ї попередньо правомірно оприлюднені твори. А от подальше використання поза межами, передбаченими статтями 21-25 Закону, вже буде порушенням авторського права.
В вашій діяльності з перелічених в статті 50 Закону порушень авторського права і суміжних прав, які дають підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, найчастіше будуть наступні:
– піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав;
– плагіат;
– розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема, в електронній формі;
– камкординг, кардшейрінг.
Для запобігання порушенням можна скористатися частиною 3 статті 11 Закону – «Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: латинська літера “c”, обведена колом; ім’я особи, яка має авторське право; рік першої публікації твору». Для прикладу: « © Svitlana Mychko 2019».
Також у код інтернет-сторінки можна вшити ява-скрипт, який при копіюванні дає посилання на сайт-джерело.
Про те, як припинити порушення авторського права і відновити свої права, йтиметься в наступній публікації.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.
Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net