Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про створення сайту газети і бухгалтерський облік

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО. «Створюємо сайт газети. Як оформити передачу доменного імені і відобразити це в бухгалтерському обліку?»   – При створенні інтернет-видання або інтернет-версії друкованого ЗМІ постає питання, як відобразити в бухгалтерському обліку витрати на створення, розміщення і обслуговування сайту. Чинне законодавство України дає наступні визначення: веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом (Закон України «Про авторське право і суміжні права»);

домен – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється (ст. 1 Закону України «Про телекомунікації»);

доменне ім’я ― ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Таким чином сайт – це об’єкт авторського права та суміжних з ним прав (інтелектуальної власності), і відповідно в бухгалтерському обліку буде обліковуватися як нематеріальний актив. З доменним ім’ям складніше. Домен не вважається  нематеріальним активом, бо відсутнє право власності на нього як це передбачає П(С)БУ 8. На доменне ім’я Ви не будете мати права власності, бо воно не продається, а делегується (передається).  Ви  отримуєте в тимчасове користування частину адресного простору мережі Інтернет. І отримуєте це право користування тільки на період, за який сплатили кошти.  Хоча є виключення: доменне ім’я буде нематеріальним активом у випадку, коли воно відповідає зареєстрованій, в установленому законом порядку, торговій марці.

Реєстрація  (перереєстрація) доменного імені має на меті забезпечити функціонування  веб-сайту. Тому плата за користування доменним іменем є витратами, які забезпечують функціонування  веб-сайту (витратами поточного періоду, та списуються на фінансовий результат в кінці кожного звітного періоду). Облік буде аналогічним оплаті послуг з постачання інтернету. Для передачі реєстрації доменного імені від однієї особи іншій, первинному власнику потрібно звернутися до реєстратора з заявою про переделегування реєстрації свого доменного імені іншому власнику. Після розгляду заяви і отримання оплати реєстратор видасть відповідний сертифікат, якій і буде підставою для проведення операцій у бухгалтерському обліку підприємства.

    Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net