Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про статут ТОВ відповідно до нового законодавства

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.  «Наша редакція реформувалася ще в січні 2018 року, тому настала необхідність привести статут товариства у відповідність до нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Є запитання: чи дійсно можна в новому статуті не вказувати юридичну адресу, прізвища засновників та розміри їх часток?».

  • Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в частинах 5 і 6 статті 11 вказує:

«5. У статуті товариства зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

  1. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону».

Також по тексту цього закону є ще кілька положень, які обов’язково повинні бути відображені в статуті товариства.  Вимог вносити до статуту інформацію про місцезнаходження товариства, склад засновників і розміри їх часток в цьому переліку немає. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» є спеціальним законом, сфера застосування якого визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників. Законодавець одночасно з прийняттям цього закону вніс відповідні зміни до Цивільного кодексу України та Закону України «Про господарські товариства».

В той же час статті Господарського кодексу України залишилися без змін. А саме, в статті 82 є вимоги до статутних документів господарського товариства, серед яких є наступні:

«2. Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені статтею 57 цього Кодексу».

«4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників».

28.04.2019 року набрала чинності Постанова Кабінету міністрів України № 367 від 27.07.2019 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF), якою нарешті Уряд затвердив модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно модельного статуту склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.

Зміни законодавства, яке регулює діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, мали на меті виключити обов’язковість положень статуту про місцезнаходження товариства, склад засновників і розміри їх часток. Але, враховуючи статті 57, 82 Господарського кодексу України, доцільно буде звернутися до державного реєстратора, якому будете подавати документи, бо саме він буде приймати рішення про вчинення реєстраційних дій.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net