Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про скорочення посад після реформування редакції

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Прошу прокоментувати таку ситуацію. Редакція районної комунальної газети у січні цього року реформувалася в товариство з обмеженою відповідальністю. До складу засновників увійшли 6 членів трудового колективу – головний редактор,заступник головного редактора-журналіст, літературний редактор, верстальник, бухгалтер та системний адміністратор, яка зараз знаходиться у декретній відпустці. Одразу після цього головний редактор попередив про скорочення посад літературного редактора та верстальника, й у березні провів таке скорочення. Роботу, яку виконували ці люди, зараз виконують, згідно договору, працівники іншої місцевої газети.

Звільнені ж працівники (вони ж і співзасновники), звісно, не задоволені такою ситуацією. У співпраці за договором їм теж було відмовлено.Наскільки правомірними є дії головного редактора?Чи можна їх оскаржити?».

-За певних обставин роботодавець може скоротити чисельність або штат працівників. Скорочення чисельності працівників передбачає зменшення їх кількості,а скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 7 квітня 2011 року № 114/06/187-11).

П. 1 ст. 40 КЗпП України встановлює випадки розірвання трудового договору в зв’язку з скороченням штату або чисельності працівників лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Пункт 19 Постанови Пленуму Верховного Суду УкраїниN 9 від 06.11.92 «Про практику розгляду судами трудових спорів» вказує, що: «Розглядаючи трудові спори,  пов’язані зі  звільненням  за п.1   ст.40   КЗпП,   суди  зобов’язані  з’ясувати,  чи  дійсно  у відповідача мали місце зміни в організації  виробництва  і  праці, зокрема,    ліквідація,    реорганізація    або   перепрофілювання підприємства,  установи,  організації,  скорочення чисельності або штату  працівників,  чи  додержано власником або уповноваженим органом норм законодавства,  що регулюють вивільнення  працівника, які є докази щодо змін в організації виробництва і праці,  про те, що працівник відмовився від переведення  на  іншу  роботу  або  що власник  або  уповноважений  ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж  підприємстві,  в установі,  організації, чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі та чи попереджувався  він за 2 місяці про наступне вивільнення».

Таким чином крім передбаченої КЗпП України процедури, основною умовою, яка має бути дотримана при звільненні працівників на підставі скорочення чисельності або штату працівників — це наявність змін в організації виробництва і праці. Як вбачається з Вашого запитання, таких змін не відбулося, роботу скорочених літературного редактора та верстальника виконують,за договором, працівники іншої газети.Має місце приховування трудових відносин під  цивільно-правовим договором з фізичними особами на виконання робіт. Тим часом цивільно-правовий договір не може бути безстроковим – це договір на виконання конкретної роботи, а не систематичної роботи протягом року.

Отже, скороченим працівникам в даному випадку варто було звернутися до суду, і вони безумовно були б поновлені на роботі. Але строк звернення до суду у справах про звільнення, згідно ст. 233 КЗпП України, становить один місяць з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net