Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про надання публічної інформації

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО. «Звернулася до міської ради з запитом про надання мені публічної інформації. Отримала відповідь, що моє звернення буде розглянуто у відповідності до Закону України «Про звернення громадян». Скажіть, чи правомірні такі дії ради?».   – Щоб відповісти, чи правомірні дії ради, треба визначитися з тим, чи була запитана Вами інформація публічною. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 року  №10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» узагальнено, що публічною інформацією є відображена або задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях:

– уся інформація, що перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, тобто органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;

– інформація щодо використання бюджетних коштів юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки;

– інформація, пов’язана з виконанням особами делегованих повноважень суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг;

– інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них, якщо йдеться про суб’єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями;

– інформація про стан довкілля; якість харчових продуктів і предметів побуту; аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;

– інша інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).

Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, та знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень чи інших розпорядників публічної інформації.

Якщо ж запитана Вами інформація не підпадає під вказані вище критерії, то запит буде розглядатися відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Також треба зауважити, що звернення про доступ до публічної інформації, для відповіді на яке запитувану інформацію необхідно створити (крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею володіти), не буде відповідати Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net