Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про договір з журналістом газети

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Дуже прошу допомогти із зразком договору з журналістом газети, щоб я могла його допрацювати відповідно до наших умов. Із спілкування з  колегами-редакторами знаю, що ця тема актуальна зараз для багатьох”. В діяльності підприємств виникають ситуації, коли є потреба укласти трудовий договір в письмовій формі, в деяких випадках письмова форма є обов’язковою. Згідно частин першої статті 21 Кодексу законів про працю України  «Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін». Частина перша статті 24 цього кодексу зазначає: «Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України».

Частина третя статті 21 Кодексу законів про працю України говорить про те, що «Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України».

Саме це останнє речення визначає сферу застосування контракту. Укладати трудовий контракт з робітником можливо лише в прямо передбачених Законами України випадках. Це правило поширюється і на випадки, коли має місце наявність згоди роботодавця і працівника. Також укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170 “Про впорядкування застосування контрактної  форми трудового договору, пункт 3 якої зазначає: «Прийняття  (наймання)  на  роботу   працівників    шляхом укладання  з  ними  контракту  власником  або  уповноваженим   ним органом, громадянином (надалі – роботодавець) може здійснюватись у випадках,  прямо  передбачених  законами».

Працівник і роботодавець, укладаючи письмовий трудовий договір, досягають згоди з усіх обов’язкових та додаткових умов, передбачених законодавством. Різниця трудового договору і контракту полягає в тому, що останній завжди має строковий характер, в ньому можуть встановлюватися додаткові, окрім передбачених трудовим законодавством, підстави для його розірвання. Контракт дає змогу детально регламентувати права та обов’язки сторін, їх відповідальність, режим праці та відпочинку, соціально-побутові умови, форму й розмір винагороди за роботу та умови її виплати, інші додаткові умови.

Враховуючи, що основні положення трудового договору і його особливої форми – контракту однакові, можна взяти за основу типову форму контракту з працівником, затверджену наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. N 23 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293). За цим посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94 на сайті Верховної Ради можна взяти текст типової форми. Форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, можна знайти за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net