Юридичні консультації для ЗМІ. Як захистити своє право на оренду приміщення

На запитання відповідає юрист проекту Тернопільського прес-клубу  Ігор ФЕДОРЕНКО.«Просимо поради. Редакція нашої районної газети, яка пройшла процес роздержавлення, займає приміщення, що перебуває на балансі міської ради. Після того, як редакція звернулася до міськради з проханням укласти договір оренди згідно з законом «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 30 січня ми отримали відповідь, в якій міський голова стверджує, що редакція не має права на «практично безоплатне використання майна комунальної власності». Аргументує він тим, що засновником редакції районної газети була районна, а не міська рада. А, отже, жодних зобов’язань міськради перед редакцією закон не встановлює. Яким чином ми можемо захистити своє право на оренду приміщення? Лист-відповідь міського голови додаємо».

– Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» в частині 2 статті 9 зазначає: «Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, в яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування». У відповідності із цією статтею приміщення, в яких розташовувалася редакція комунального ЗМІ станом на момент реформування, повинні передаватися в оренду новоствореному підприємству «з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій». Визначним тут є державна або комунальна власність, незалежно від того, держава чи територіальна громада (в особі органу місцевого самоврядування) є власником приміщення. Законодавець не пов’язував можливість подальшої оренди  комунальної газети з тим, хто був засновником редакції.

Умовиотримання в оренду приміщення зазначені в Законі, це вже згадане право власності,  державне або комунальне, а також:

– на момент реформування бути розташованим в цих приміщеннях;
– бути редакцією, яка забезпечить функціонування реформованого друкованого засобу масової інформації, зі збереженням його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості;

– бути друкованим засобом масової інформації, на який поширюються норми державної підтримки засобів масової інформації відповідно до статті 2 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.
Остання умова означає, що державна підтримка не застосовується до засобів масової інформації:
– рекламного характеру;
– еротичного характеру;
– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких входять виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення;
– заснованих в Україні міжнародними організаціями, або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
– у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації.

Відповідно до частин 3, 4, 7 статті 179 Господарського кодексу України укладення господарського договору є обов’язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов’язком для суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов’язковості укладення договору для певних категорій суб’єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Обов’язковість надання  приміщення в оренду новоствореній редакції газети є одним із видів державної підтримки реформованих засобів масової інформації та прямо зазначена в Законі України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».Алгоритм дій у вашому випадкумає бути наступним:посилаючись на наведені вище норми законодавства, направляєте орендодавцю примірники договору оренди з пропозицією укласти договір. Якщо орендодавець відмовляється, або взагалі не реагує на пропозицію укласти договір, вам треба звертатися до господарського суду. Предметом позову є зобов’язання укладання договору оренди.

Звертатися з позовом до суду в будь-якому випадку варто, бо в чинному законодавстві прямо прописано Ваше право на оренду приміщень, що перебувають у державній чи комунальній власності, в яких на час реформування розташовувалася Ваша редакція.

Безкоштовна юридична допомога надається в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews