Як бути з часткою працівника редакції , засновника ТОВ, який помер? Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.   – Це питання врегульоване статтею 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

«1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

  1. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника».

Спадкоємець або спадкоємці повинні звернутися до нотаріуса та отримати свідоцтво про право на спадщину,  де буде вказано успадковану вартість частки у статутному капіталі товариства. Після чого спадкоємцю треба подати державному реєстратору наступні документи: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, заяву про вступ до товариства, підпис на якій посвідчено нотаріально, оригінал чи нотаріально посвідчену копію свідоцтва про право на спадщину. В тому випадку, якщо спадкоємців кілька, кожен із них може звернутися до реєстратора самостійно стосовно частини частки, яку успадкував. Згода інших учасників товариства на вступ спадкоємця до товариства не потрібна.

Якщо в статуті товариства є відомості про учасників, то його потрібно привести у відповідність до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Необхідно скликати загальні збори учасників товариства, на яких затвердити нову редакцію статуту з оновленим складом учасників. Після чого протокол загальних зборів,  нова редакція статуту (підписи в яких посвідчені нотаріально) та заява про державну реєстрацію змін подається державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій.

Може так статися, що спадкоємець, який прийняв спадщину,  не бажає ставати учасником товариства, тоді йому виплачується вартість частки майна товариства, що належала спадкодавцю. В такому випадку, відповідно до частини 13 статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.

У випадку, якщо спадкоємців немає або спадкоємці не звернулися до нотаріуса щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину, і якщо померлий володів часткою у статутному капіталі менше 50 %, його може бути виключено зі складу учасників Товариства за рішенням загальних зборів. Виключити померлого учасника можливо не раніше ніж через рік з дня закінчення строку для прийняття спадщини. На загальних зборах, крім рішення про виключення померлого учасника, необхідно прийняти рішення про зменшення розміру статутного капіталу, перерозподіл часток між учасниками та затвердити нову редакцію статуту товариства. Після чого нову редакцію статуту, протокол загальних зборів та заяву про державну реєстрацію змін необхідно подати державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net