Про звільнення працівників редакції та записи в трудовій книжці

На запитання відповідає медіа-юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова. 1. Чи потрібно звільняти працівників редакції з комунального підприємства та приймати їх по переведенню в новостворене?

Ні, не потрібно. Відповідно до частини 3 статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. При реорганізації припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини 1 статті 40 КЗпП).

2. Який запис до трудової книжки працівника потрібно зробити при реформуванні редакції? «Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників», затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за N110, не містить вказівок для такого випадку. Але з цього питання є роз’яснення Міністерства юстиції України «Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації» та лист Міністерства соціальної політики України від 10.05.2012 р. N 75/06/186-1. До трудових книжок працівників слід внести запис про реорганізацію за аналогією з перейменуванням підприємства (пункт 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників). Наприклад: «Комунальне підприємство «Редакція газети «Зоря» з 16.03.2017 р. перетворено на ТОВ «Редакція газети «Зоря», а у графі 4 проставляється підстава реорганізації (рішення, розпорядження), його дата і номер.

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси та ГО Тернопільський прес-клуб як частина виконання проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Запитання можна попередньо надсилати за такою електронною адресою – akardynal@ukr.net