Про заснування друкованого регіонального ЗМІ від імені ТОВ. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.  «Побачив вашу публікацію «Про право учасника товариства на ознайомлення з документацією» –   https://pressclub.te.ua/novyny/pro-pravo-uchasnyka-tovarystva-na-oznajomlennya-z-dokumentacziyeyu-yurydychni-konsultacziyi-z-diyalnosti-drukovanyh-zmi/   – і маю запитання. Хочу від імені ТОВ заснувати друковане регіональне ЗМІ – щомісячний журнал. Питання наступне: які зміни до Статуту ТОВ необхідно внести для заснування такого ЗМІ. Статут додаю».

– Статут Вашого підприємства повністю відповідає вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільного та Господарського кодексів України. Також, згідно з відомостями  ЄДР, всі необхідні види діяльності Ви маєте. Відтак заснування друкованих ЗМІ регулюється наступними нормами чинного законодавства:

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 );

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 “Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів”(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-%D0%BF);

Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 13.01.2009 № 22/5) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-06#n16 ).

Відповідно до ст. 8 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:

– громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;

– юридичним особам України та інших держав;

– трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Заява про реєстрацію друкованого ЗМІ місцевої сфери розповсюдження (у межах однієї області, обласного центру, одного міста, одного району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій) подається  до територіального органу Міністерства юстиції України. Заява від юридичної особи подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом уповноваженої особи та засвідчується печаткою (у разі наявності)).

Додатки до заяви для юридичної особи:

засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту           (положення), чинні на момент подачі;

довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Також Вас можуть попрохати надати протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів про заснування друкованого ЗМІ. Реєструючому органу забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, але немає ніякої проблеми надати копію протоколу, якщо реєстратор її попрохає.

Зразок заяви  https://minjust.gov.ua/m/str_50614 та зразки заповнення заяв з сайту Міністерства юстиції України:

http://ddr.minjust.gov.ua/files/main/08.09.2016/ATT00197.docx

http://ddr.minjust.gov.ua/files/main/08.09.2016/ATT00194.docx

Строк розгляду заяви один місяць. Результатом розгляду є прийняття рішення про:
– державну реєстрацію видання;

– відмову у державній реєстрації;

– зупинення строку розгляду заяви про реєстрацію.
Зупинення строку здійснюється  реєструючим  органом, якщо:

засновник  (співзасновники)  не  подав  документи,  якими підтверджується його  (їх)  цивільна  правоздатність  та  цивільна дієздатність;

між  співзасновниками  не  укладено  установчий  договір;

виникли обставини, за яких з незалежних  від  реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе. Якщо протягом трьох місяців недоліки не будуть усунуті, заяву буде залишено без розгляду.

Відмова в державній  реєстрації  друкованого  засобу  масової інформації можлива тільки з таких підстав:
– якщо назва друкованого  засобу  масової  інформації,  його програмні цілі  (основні  принципи)  або  тематична  спрямованість суперечать статтям 3 і 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;*

– якщо  реєструючим  органом  уже  раніше  видано  свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;

– якщо заяву  подано  до  закінчення  року  з  дня  набрання законної  сили  рішенням  про  припинення  діяльності  друкованого засобу масової інформації;
– якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» – не може бути засновником (співзасновником) чи контролювати більше 5 відсотків загальнодержавних і регіональних громадсько-політичних  друкованих ЗМІ.

Жодних змін до статутних документів Вам вносити не потрібно, вони містять все необхідне для заснування друкованого ЗМІ місцевої сфери розповсюдження. Приймайте рішення про заснування і подавайте документи до територіального управління Мінюсту.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net

09.12.2020, 01:16