Про законність випуску радами інформаційних бюлетенів. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Багато рад почали випускати інформаційні бюлетені. Ці видання виходять періодично, і в них друкуються статті та інтерв’ю. В нашій раді цим  займається прессекретар. Чи мають право ради випускати такі бюлетені, які   не відрізняються від газет, але не зареєстровані як ЗМІ?».

    – В 2015 році були внесені зміни до статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», а саме – статтю було доповнено  наступним положенням: «Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації, крім випадків, передбачених законом».

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» комунальні друковані видання, засновані органами державної влади та органами місцевого самоврядування, були реформовані  або припинили своє існування. Втративши свої комунальні газети, деякі органи місцевого самоврядування скористалися правом, передбаченим статтею 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», і для висвітлення своєї діяльності почали використовувати такі форми підготовки та оприлюднення інформації як випуск і поширення бюлетенів, інформаційних збірників. Згідно з ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» бюлетень  – це періодичне чи продовжуване видання, яке випускають оперативно, має ознаки журнального чи газетного видання й містить стислі офіційні відомості з питань, що належать до сфери діяльності організації, яка його видає.

Як завжди, закони не кореспондуються між собою, і в статті 14 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» серед друкованої інформації, яка може розповсюджуватися без державної реєстрації видань, органи місцевого самоврядування відсутні. Не підлягають державній реєстрації наступні друковані видання:

– законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що видаються органами законодавчої, судової та виконавчої влади;

– інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами, організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою використання їх у своїй діяльності;

– видана за допомогою технічних засобів друкована продукція, не призначена для публічного розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах рукопису.

Таким чином, стаття 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», яка в цьому випадку є спеціальною нормою, передбачає право ОМС висвітлювати свою діяльність поширенням бюлетенів. В той же час стаття 14 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», не містить в переліку друкованих видань, які можуть розповсюджуватися без державної реєстрації, інформаційних бюлетенів органів місцевого самоврядування. Реєстрація ж органом місцевого самоврядування інформаційного бюлетеня як друкованого видання неможлива – це забороняє стаття 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net