Про виплату дивідендів учасникам товариства

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ.

На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.

«При реформуванні нашої редакції було створено статутний капітал за рахунок внесків засновників у розмірі 5000 гривень та нерозподіленого прибутку підприємства. Як нам тепер виплачувати дивіденди?».

– Підпункт 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України дає наступне визначення дивідендів – це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виплата дивідендів учасникам товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

– товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону;

– майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

Виплата дивідендів належить до компетенції загальних зборів товариства. Загальні збори повинні прийняти рішення про виплату дивідендів, повинно бути зазначено, яка частина чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів, і за який період здійснюється така виплата.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net