Про ситуацію, коли керівник редакції і очільник ліквідаційної комісії – одна і та ж особа

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.

 «Я обіймаю посаду редактора, і після рішення про ліквідацію редакції очолив ліквідаційну комісію. При зверненні до банку для закриття рахунків отримав відмову. Банк вимагає переоформлення першого підпису на мене як голову ліквідкомісії. Чи правомірні вимоги банку? Я ж не звільнений з посади  редактора і у банку є мій підпис у картці».

– Вимоги банку цілком законні. Загальний порядок припинення юридичної особи регламентується статтями 104 – 112 Цивільного кодексу України. Учасники юридичної особи, що прийняли рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени представляють юридичну особу у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється. Частина 3 статті 111 Цивільного кодексу України зазначає: «Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи».

Таким чином з моменту призначення ліквідаційної комісії до неї від виконавчого органу (керівника) юридичної особи переходять всі повноваження щодо керівництва всією діяльністю підприємства, крім тих, що за законом належать до компетенції загальних зборів учасників. Дієздатність юридичної особи здійснюється через ліквідаційну комісію. Ви, як керівник (виконавчий орган) юридичної особи, втрачаєте свої повноваження з управління підприємством, його фінансово-господарською діяльністю, і відповідно розпорядження поточним рахунком у банку повинно здійснюватися ліквідаційною комісією. Незважаючи на те, що і керівник юридичної особи, і голова ліквідаційної комісії в цій ситуації одна й та ж людина, у першому випадку ви – посадова особа підприємства, у другому – очільник ліквідаційної комісії.

Отже, вимога банку переоформити управління рахунком на голову ліквідаційної комісії є цілком законною та повністю відповідає Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, що затверджена Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022  № 162.

 Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net