Про Статут та розподіл статутного капіталу

Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. На запитання відповідає медіа-юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова

1. На якому етапі затверджується статут новоутвореного підприємства і яка процедура?

Після завершення строку на пред’явлення претензій кредиторів і затвердження засновником передавального акту, складеного комісією з перетворення, час переходити до загальних зборів, на яких буде прийнято рішення про створення нового підприємства. Статут новоутвореного підприємства затверджується на загальних зборах засновників (трудового колективу редакції), де розглядаються наступні питання:

– про створення Товариства з обмеженою відповідальністю  «назва» (або приватного підприємства, якщо засновники обрали таку організаційно-правову форму);

– про визначення розміру Статутного капіталу;

– про розподіл часток в Статутному капіталі;

– про визначення місцезнаходження;

– про призначення  керівника;

– про затвердження Статуту;

– про надання повноважень.

Цей перелік не є вичерпним, можуть бути й інші питання за бажанням засновників.

2. Яка процедура проведення загальних зборів засновників, на яких затверджується  Статут?

Процедура проведення загальних зборів засновників, як правило, включає наступні етапи:

– реєстрація учасників зборів;

-розгляд питань відповідно до порядку денного;

– голосування;

– підведення підсумків.

Реєстрація проводиться відповідно до списку членів трудового колективу редакції. Реєстрацію проводить реєстраційна комісія. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік засновників, які зареєструвалися для участі у зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Прийняття рішень загальними зборами відбувається шляхом голосування. Рішення на загальних зборах з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів. За підсумками голосування складається протокол, що підписується головою зборів та секретарем зборів. У зв’язку з невеликою кількістю членів трудового колективу редакцій лічильну комісію можна не створювати. Сам протокол можна скласти в скороченому вигляді.

3. Які принципи розподілу часток у статутному капіталі підприємства варто вибрати?

Розподіл часток в статутному капіталі підприємства здійснюється за взаємною згодою засновників, а якщо згоди не досягнуто, за аналогією можна скористатися методиками обчислення розміру індивідуальних майнових паїв, визначення трудового внеску членів трудового колективу:- «Методика  визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих» затверджена наказом Міністерства аграрної політики України 21.06.2005  N 274 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2005 р. за N 854/11134 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0854-05);

– «Методика  обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих» затверджена наказом Міністерства аграрної політики України 07.06.2005  N 252 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2005 р. за N 853/11133 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-05).

Ці методики розроблені для  визначення  розмірів  майнових паїв і можуть бути застосовані для визначення часток в майні реформованого підприємства. Ч.2 ст. 8 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” передбачає, що «Розподіл часток майна між засновниками (співзасновниками) суб’єкта господарювання здійснюється за рішенням загальних зборів суб’єкта господарювання з урахуванням балансової вартості майна». Ч. 1 ст. 9 цього Закону говорить про те, що у процесі реформування майно передається у власність зазначеному суб’єкту господарювання. Враховуючи приписи ч.3 ст. 8 цього закону логічно дійти до висновку що частки майна розподіляються пропорційно часткам в статутному капіталі.

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси та ГО Тернопільський прес-клуб як частина виконання проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Запитання можна попередньо надсилати за такою електронною адресою –ztpres@ukr.net