Про розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням посади. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

а запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.

«У зв’язку із зменшенням обсягу діяльності є необхідність скоротити посаду заступника редактора, яка у мене на 0,5 ставки. Підкажіть, будь ласка, як правильно це зробити».

– Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах. Трудове законодавство дає можливість працівникам, окрім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

Розірвання трудового договору з працівником-сумісником здійснюється у загальному порядку тобто за власним бажанням, за угодою сторін, з ініціативи власника та іншими підставами, передбаченими статтями 36, 38, 40, 41 КЗпП .

Статтею 40 КЗпП визначені підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Пунктом 1 частини першої цієї статті передбачено можливість припинити трудові відносини з працівником у випадку  «змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників».

При скороченні чисельності або штату працівників необхідно дотримуватися процедури звільнення. Обов’язково, під підпис, попередити працівника особисто не пізніше ніж за два місяці до звільнення. Припинення трудового договору оформляється виданням наказу, в якому повинні бути зазначені підстави припинення трудового договору в точній відповідності з формулюванням відповідно до КЗпП та посиланням на відповідну статтю Кодексу. Сумісник має право на виплату всіх сум, що належать йому від підприємства, а саме:

— заробітну плату за фактично відпрацьований час у місяці звільнення;

— компенсацію за невикористану відпустку;

— вихідну допомогу не менше середнього місячного заробітку у випадках, якщо трудовий договір припиняється на підставах, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2, 6 частини першої статті 40 КЗпП.

   Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net