Про приведення статуту редакції у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО. «Збираємося привести статут редакції у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Виникли запитання. Яка кількість голосів засновників необхідна для затвердження нової редакції – як в статуті 50% чи, як зазначено в законі, 75%? Чи можна делегувати право підпису нової редакції статуту голові та секретарю зборів або директору, щоб зекономити на нотаріальному посвідченні підписів?».

– Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон) набрав чинності 17.06.2018 року. Відповідно до пункту третього прикінцевих та перехідних положень протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю,  що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Виходячи з цієї норми Закону положення статуту вашої редакції, згідно якого для затвердження нової редакції достатньо було 50 відсотків голосів учасників товариства, діяло до 17.06.1019 року. Після цієї дати, незалежно від того, привели ви статут у відповідність до чинного законодавства чи ні, діє норма Закону. Частина друга статті 34 Закону передбачає прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 цього Закону, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Внесення змін до статуту товариства – це компетенція загальних зборів учасників, передбачена пунктом 2  частини 2 статті 30 Закону.

Частиною третьою статті 11 Закону передбачена можливість делегувати підписання нової редакції одній особі, але відповідне положення  повинно бути в статуті товариства: «Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально».

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net