Про процедуру ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.

«Підкажіть, якою має бути процедура ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю? Бо іншого виходу для редакції вже не бачимо…».

– Діяльність товариства з обмеженою відповідальністю регулюється Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільним та Господарським кодексами України.

Стаття 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»  визначає порядок припинення товариства, зокрема, і припинення шляхом ліквідації. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників. На загальних зборах учасників рішення про ліквідацію товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в пункті 7 частини 1 статті 15 зазначає, що «рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної  комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог». Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Рішення по всіх цих питаннях повинні бути в протоколі загальних зборів учасників товариства, який подається державному реєстратору.

Після прийняття рішення про ліквідацію, не пізніше трьох робочих днів, необхідно подати державному реєстратору протокол рішення про припинення товариства шляхом ліквідації для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Строк, за який ви зможете пройти процедуру ліквідації, передбачити важко. Подальші дії ліквідаційної комісії мають відбуватися у такому порядку:

повідомляється ДПС про припинення товариства, як того вимагає Порядок обліку платників податків і зборів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011 № 1588;

заявляються вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи та повідомляються кредитори про припинення товариства;

проводиться інвентаризація майна товариства;

звільняються працівники товариства у відповідності до пункт 1 статті 40 КЗпП України.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає перелік майна товариства, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Здійснюється виплата грошових сум кредиторам товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна товариства.

Заходи податкового контролю, пов’язані з ліквідацією платника податків відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, повинні бути здійснені у строк, передбачений для заявлення кредиторами своїх вимог. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія складає та подає податковим органам, Пенсійному фонду України та фондам соціального страхування звітність за останній звітний період. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками товариства та подається податковим органам. Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам. Останній же етап – це подання державному реєстраторові документів для проведення державної реєстрації припинення товариства.

   Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net