Про правомірність вимагання від редакції певних документів «Укрпоштою»

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ.  На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Для включення нашої газети до «Каталогу місцевих видань України на 2024 рік (І півріччя)» Укрпошта вимагає завірені копії документів, серед яких, зокрема, є копія статуту та копія фінансової звітності (баланс, податкова декларація про майновий стан і доходи). Чи зобов’язані ми надавати ці документи, адже це наша комерційна таємниця?».

   – Визначення, що є комерційною таємницею, наведено в статті 505 Цивільного кодексу України:

«1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

  1. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці».

На перший погляд, фінансова звітність нібито підпадає під це визначення, якби не Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. N 611. Цією постановою встановлено перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці:

         – установчі документи,   документи,   що  дозволяють  займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;

  • інформація за   всіма   встановленими   формами   державної звітності;
  • дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів;
  • відомості про чисельність і склад працюючих,  їхню заробітну плату в цілому та за професіями  й  посадами,  а  також  наявність вільних робочих місць;
  • документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
  • інформація про забруднення    навколишнього    природного середовища, недотримання   безпечних   умов   праці,    реалізацію продукції, що  завдає  шкоди  здоров’ю,  а  також  інші  порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
  • документи про платоспроможність;
  • відомості про участь   посадових   осіб   підприємства  в кооперативах, малих підприємствах,  спілках,  об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
  • відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

   Як бачимо, установчі документи та  документи, що є встановленими   формами   державної звітності, не відносяться до комерційної таємниці. Таким чином Укрпошта в своєму переліку документів, які необхідно надати для включення до каталогу та укладення договору, не вимагає відомостей, що віднесені до комерційної таємниці.

   Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net