Про право видавати посвідчення журналіста і редактора

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.

 «ФОП зареєстрував друковане ЗМІ, позиціонує себе як головний редактор газети, видав сам собі посвідчення головного редактора, засвідчене печаткою фізичної особи-підприємця, а в центрі печатки зазначена назва газети. Чи може видавати посвідчення редактора, журналіста фізична особа- підприємець? Чи може редакція газети без реєстрації як юридична особа чи суб’єкт господарювання видавати посвідчення з печаткою ФОП?».

   – Посвідчення це документ, який засвідчує особу власника і надає його власникові певні права та обов’язки. В примітці до статті 345-1 Кримінального Кодексу України зазначено, що: «Під професійною діяльністю журналіста у цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1 цього Кодексу слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів».

Відповідно до чинного законодавства правоздатність мають виключно юридичні і фізичні особи. Редакційне або службове посвідчення може видати тільки юридична особа, бо така дія може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Таким актом може бути видання виконавчим органом юридичної особи наказу про призначення працівника на посаду, пов’язану зі здійсненням відповідних функцій.

Чинним законодавством України не передбачено право фізичної особи видавати будь-які посвідчення, а посвідчення, видане самому собі, взагалі є нікчемним. Фізична особа (навіть якщо зареєстрована як фізична особа- підприємець), незважаючи на те, що є засновником або видавцем ЗМІ, не має права видавати документ (посвідчення) іншій фізичній особі, згідно яких така особа ідентифікується та набуває статусу.

Таким чином документ, що підтверджує статус журналіста, може бути виданий виключно юридичною особою, яка має відповідний вид діяльності, зареєстрована як інформаційна агенція, або має зареєстрований засіб масової інформації, а також професійна чи творча спілка журналістів. У документі, що посвідчує статус журналіста, обов’язково мають бути наступні дані: прізвище, ім’я, по-батькові, фото журналіста; найменування організації, яка видала документ; підпис посадової особи організації, що видала документ; печатка організації; зазначення терміну дії.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net