Про право учасника товариства на ознайомлення з документацією. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Я є співзасновником роздержавленої редакції. Перед щорічними загальними зборами звернувся до керівництва товариства з проханням надати річну фінансову звітність для ознайомлення. В наданні копії звітності мені відмовили, заявивши, що це конфіденційна інформація. Чи маю я право ознайомитися з документами товариства?».

– Права учасників товариства закріплені в статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статті 116 Цивільного Кодексу України. Учасники товариства мають наступні права:

– брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;

– отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

– брати участь у розподілі прибутку товариства;

– отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

– вийти у встановленому порядку з товариства;

– здійснити відчуження частки (її частини) у статутному капіталі товариства у порядку, встановленому законом.

Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства. Згідно з частиною 1 та 4 статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до наступних документів:

– протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

– статут товариства та зміни до статуту;

– протоколи загальних зборів учасників;

– документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

– положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

– протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

– аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

– річну фінансову звітність;

– документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

– документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;

– інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;

– документи, що підтверджують права товариства на майно;

– документи бухгалтерського обліку.

Порядок надання учаснику копій документів товариства наведено в частині 5 статті 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Виконавчий орган товариства, протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства, зобов’язаний надати такому учаснику копії відповідних документів. Також за підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net

22.06.2020, 11:22