Про платну рекламу у ЗМІ громадської організації. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО

«Нам потрібна ваша допомога  у питанні  розміщення реклами в ЗМІ. Розглядаємо такі варіанти:  оплата на благодійний рахунок організації з вказуванням  “на статутну діяльність” або “за розміщення реклами”, а організація ці кошти витрачатиме на статутну діяльність».

  – Як вбачається з вашого запитання, ЗМІ зареєстроване на громадську організацію, яка є неприбутковою, і ви хочете в цьому ЗМІ (або на сайті організації) розміщувати рекламу за гроші. Право громадської організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Підпункт 133.4.1 Податкового кодексу України (далі ПКУ) визначає умови, яким повинні відповідати неприбуткові підприємства, установи та організації.

Відповідно до частин 1 та 3 статті 1 Закону України “Про громадські об’єднання”  громадська організація – це добровільне об’єднання фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Пункт 2 частини 2 статті 21 Закону України “Про громадські об’єднання” зазначає, що громадська організація має право «здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створених  в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».  Як бачимо, громадська організація може безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Однак враховуючи, що підприємницька діяльність направлена на одержання прибутку або підприємницького доходу, така громадська організація не отримає статусу неприбуткової.

Пункт 3 частини  2 статті 21 Закону України “Про громадські об’єднання” дозволяє громадській організації засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації. Розміщення ж реклами в цих засобах масової інформації, або на сайті громадської організації  – це рекламна діяльність, яка буде здійснюватися шляхом продажу часу та місця для реклами, здавання в оренду місця для реклами і відповідно буде приносити дохід (прибуток) від цієї підприємницької діяльності.  При цьому розміщення реклами за оплату на благодійний рахунок організації з зазначенням – “на статутну діяльність” або “за розміщення реклами”  буде порушенням. Не має значення, що організація, відповідно до підпункту 133.4.2 ПКУ,  буде використовувати доходи (прибутки)  для фінансування видатків на утримання своєї організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Якщо вашою неприбутковою організацією сайт чи інше ЗМІ організації використовуються не за цільовим призначенням (досягнення статутної мети), а для рекламної діяльності, то ваша організація повинна розрахувати податкове зобов’язання з податку на прибуток у розмірі 18%.

Наслідки для неприбуткової громадської організації встановлено підпунктом 133.4.3 ПКУ – неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net