Про передачу корпоративних прав

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.

«Звільняюся з посади головного редактора у зв’язку з переходом на роботу до органів місцевого самоврядування. Уклала з іншою засновницею редакції договір управління корпоративними правами товариства. Але нотаріуси відмовляються завірити копію договору, яку мені необхідно надіслати до НАЗК. Яким чином можна вирішити цю проблему?».

– Згідно з статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом. Ця стаття має на меті запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав. В статті 36 цього Закону не встановлено обов’язку нотаріально посвідчувати договір про передачу в управління належних особі корпоративних прав. Але не кожен нотаріус засвідчує копію договору, який укладено без нотаріального посвідчення справжності підписів фізичних осіб на ньому. Відмова вчинити нотаріальне засвідчення справжності копії договору обґрунтовується частиною 2 статті 75 Закону України «Про нотаріат» та пунктом 3.3 глави 7 розділу ІІ «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року №296/5. Для належного виконання вимоги частини 5 статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» до НАЗК необхідно надати саме нотаріально засвідчену копію договору, не примірник договору.

Також хочу звернути вашу увагу на частину 3 статті 36 Закону України «Про запобігання корупції», в якій вказані способи здійснення передачі корпоративних прав, а також те, кому права можуть бути передані, а кому – ні:

1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

2) укладення договору про управління портфелем фінансових інструментів та/або грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти, з інвестиційною фірмою, яка має видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів;

3) укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

Для більш детального роз’яснення слід звернутися до бази даних на сайті НАЗК за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/7-zapobigannya-konfliktu-interesiv-u-zv-yazku-z-nayavnistyu-v-osoby-pidpryyemstv-chy-korporatyvnyh-prav-st-36-zakonu/ або https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Rozyasnennya-KI.pdf, та до Методичних рекомендацій щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 10 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010884-17#Text ) .

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net