Про оформлення журналістів на роботу у ФОП

На запитання відповідає медіаюрист проєктів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Яким чином приймати на роботу у ФОП журналістів, і що записувати у трудову книжку?».

– На роботу журналістів приймають так само, як і будь-яких інших працівників. Стаття 24 Кодексу законів про працю України передбачає, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» встановлює, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається роботодавцем до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу наведена у додатку до цієї постанови.

Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку, не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Власник, або уповноважений ним орган, на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Порядок ведення трудових книжок визначається в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. З нею можна ознайомитися за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#top. В цій Інструкції надані детальні роз‘яснення про те, які записи, і як саме вносяться до трудової книжки. В розділі 2.21-1 Інструкції № 58 ще залишилася вимога підтвердження запису ФОП до трудової книжки працівника підписом посадової особи органу державної служби зайнятості і засвідчення його печаткою, але на сьогодні це вже непотрібно. З 2015 року трудові договори між ФОП і найнятими працівниками не підлягають реєстрації у центрах зайнятості.

Записи до трудової книжки про найменування професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010.

Звертаю вашу увагу на те, що ФОП не має права зберігати у себе трудові книжки працівників.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net