Про об’єднання редакцій. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО. «В нашому місті дві роздержавлені газети – наша та колишня газета міської ради. Є думка об’єднати наші редакції. Яким чином ми можемо це зробити?»

  – Стаття 106 Цивільного кодексу України передбачає, що реорганізація юридичної особи може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення юридичної особи.

При злитті існуючі підприємства припиняються та створюється нова юридична особа. Приєднання не створює нову юридичну особу,  припиняється тільки те підприємство, що приєднується.  Враховуючи особливості Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», варто реорганізацію провести у формі приєднання. Якщо коротко, то процедура приєднання підприємства включає наступні етапи:

– вищі органи підприємств (загальні збори засновників) приймають рішення про реорганізацію шляхом приєднання. На зборах засновників підприємства, яке припиняється (приєднується), приймається рішення про реорганізацію та затверджується комісія з реорганізації. Вказується персональний склад комісії з реорганізації (ПІБ членів, реєстраційні номери її облікових карток платників податку), права та обов’язки комісії. Вирішуються загальні питання: форма реорганізації, строки реорганізації (не можуть бути менше, ніж два місяці), кадрові питання, режим роботи підприємства на період реорганізації, строк для заявлення претензій кредиторами, складання акту та інші.

– протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення про реорганізацію підприємству, що припиняється, необхідно звернутися до держреєстратора. Подати протокол про реорганізацію (оригінал або нотаріально завірена копія протоколу рішення зборів учасників про реорганізацію).

– підприємство, що приєднується, проводить необхідні процедури з реорганізації (вони аналогічні тим, які комунальна редакція пройшла при роздержавленні): повідомляє кредиторів про реорганізацію, проводить інвентаризацію та оцінку майна, здійснює розрахунки з дебіторами і кредиторами, вирішує кадрові питання та ін. Необхідно також подати звітність в ДФС, ПФУ та здати документи в архів, закрити банківські рахунки.

– після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог у відповідності до ст. 107 Цивільного кодексу України комісія з реорганізації складає остаточний передавальний акт, який затверджується вищим органом підприємства, що припиняється.

– вищий орган підприємства, до якого здійснюється приєднання, приймає рішення про внесення змін до установчих документів: положення щодо правонаступництва, зміни щодо статутного фонду, зміни складу засновників, їх частки в статутному фонді тощо.

– для завершення процедури для держреєстрації припинення юридичної особи в результаті її приєднання подаються документи, передбачені ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Реорганізація вважається завершеною з моменту державної реєстрації відповідних змін в установчих документах юридичної особи, до якої відбулося приєднання, та державної реєстрації припинення підприємства, яке приєднано.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net