Про надання фінансової допомоги редакції

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ.  На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.  «Один з засновників товариства хоче підтримати редакцію фінансово, як він може це зробити?».

   – Питання збільшення розміру статутного капіталу ми розглядати не будемо, бо це призведе до зміни номінальної вартості часток учасників товариства. Розглянемо найпоширеніший, простий та швидкий спосіб поповнити обігові кошти підприємства – фінансову допомогу. Згідно підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України фінансова допомога може бути надана на безповоротній або поворотній основі.

Безповоротна фінансова допомога – це:

– сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

– сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

– сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

– основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

При наданні безповоротної фінансової допомоги у підприємства виникає дохід. При наданні поворотної фінансової допомоги ця сума не може розглядатися як об’єкт оподаткування, звісно, за умови її своєчасного повернення.

Для надання поворотної фінансової допомоги необхідно укласти відповідний договір. Цей договір не може передбачати нарахування та сплату процентів. Також обов’язково у договорі треба вказати термін повернення позики і бажано зазначити порядок надання коштів та їх повернення.

Якщо отримувач поворотної фінансової допомоги є юридична особа на загальній системі оподаткування, строк на який може надаватися  позика нічим не обмежено. У випадку, коли отримувачем позики є платник єдиного податку, цей строк не повинен перевищувати 12 місяців. Відповідно до підпункту 3 пункту 292.11 статті 292 ПКУ, з наступного дня після витоку цього терміну, допомога повинна бути включена до складу доходів такого платника єдиного податку.

Існують також інші способи поповнення обігових коштів господарських товариств, які розглянемо в наступних консультаціях.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net