Консультації з питань роздержавлення ЗМІ від медіа-юриста Людмили Панкратової

Фото-Панкратова1. Як добитися, щоб, згідно закону, комунальне приміщення, де знаходиться редакція, було передане в оренду на 15 років на пільгових умовах?
– Пункт 2 ст. 9 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” встановлює, що приміщення, котрі перебувають у державній або комунальній власності і в яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування.
Суборенда приміщень редакцій забороняється.
Таким чином, правонаступник (тобто підприємство, яке було створене в процесі реформування шляхом перетворення) для укладання договору оренди повинен відповідати наступним умовам:
– на момент реформування бути розташованим в цих приміщеннях;
– бути редакцією, яка забезпечить функціонування реформованого друкованого засобу масової інформації, зі збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості;
– бути друкованим засобом масової інформації, на якого поширюються норми державної підтримки засобів масової інформації відповідно до статті 2 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.
Остання умова означає, що державна підтримка не застосовується до засобів масової інформації:
– рекламного характеру;
– еротичного характеру;
– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких входять виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення;
– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
– у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації.

Всі комунальні друковані ЗМІ, які реформуються, будуть користуватися вказаною державною підтримкою.
Договір оренди необхідно укладати вже на нове підприємство, яке є правонаступником комунального підприємства – редакції газети.

2. Ситуація така. Про те, що районна рада вийшла із засновників, повідомлялося в газеті в матеріалах сесії. Про вихід райдержадміністрації – не повідомлялось. Чи потрібно розміщувати в газеті оголошення від редакції про вихід обох засновників?
– Так, рішення про вихід РДА повинно бути опубліковане відповідно до п.5 ст. 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, яка передбачає наступне: “Рішення засновників (співзасновників) про реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій у місячний строк з дня його прийняття публікується у відповідному друкованому засобі масової інформації.”

3. Першим рішенням, яке прийняла районна рада 14.04.2016 року, було: «Пропозицію трудового колективу…. взяти до відома». Районна рада вийшла із засновників 28.07.2016 р. Райдержадміністрація вийшла із засновників 29.09.2016 р. В результаті ми тепер у першій хвилі роздержавлення чи у другій?
– Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ”, на першому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік об’єктів реформування.
До вказаного Переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, включаються друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з відповідними клопотаннями до зазначеного органу. Таким чином, Вам слід перевірити, чи було внесено Вашу редакцію до вказаного переліку. Якщо так, редакція реформується на першому етапі.
Однак процедура реформування є однаковою для обох етапів, відповідно уповноваженій особі на представництво редакції у процесі реформування необхідно здійснити всі дії щодо перетворення редакції.

Консультації надаються в рамках співпраці між Інститутом розвитку регіональної преси та ГО Тернопільський прес-клуб як частина виконання проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Запитання можна попередньо надсилати за електронною адресою  ztpres@ukr.net