Коли і як потрібно вчитись толерантності

У Житомирському прес-клубі круглим столом завершився проект Асоціації фахівців соціальної сфери «До толерантного суспільства через неформальну освіту молоді», який здійснювався за підтримки  Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. Участь у заході взяли представники громадських організацій, правоохоронців, викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка, місцевих ЗМІ.

  • “Цей проект – приклад об’єднання вмотивованих громадських організацій задля спільної розробки стратегії та впровадження неформальної освіти щодо профілактики злочинів на ґрунті ненависті для різних категорій  молоді, яка навчається, шляхом проведення тренінгу для тренерів для партнерських ГО та 8-ми освітніх тренінгів для молоді”,- розповіла координатор проекту Вероніка Мишківська.

Характеризуючи ситуацію в Україні зі станом злочинів на ґрунті ненависті, координатор зазначила, що часто причиною їх скоєння є саме нетерпимість щодо певних груп у суспільстві. Зокрема щодо людей інших етнічних груп, ЛГБТ,біженців. Тепер до них додалися і ВПО.

Партнерські організації, які брали участь в проекті – ГО “Інститут Креативних Інновацій” з Житомира, Бердичівська МГО «Молодь обирає життя», БГЖО «Нитка Аріадни» з смт. Хорошів, протягом реалізації проекту працювали з учнівською та студентською молоддю в навчальних закладах Житомира, Бердичева та Хорошева. Адже, як зазначили фахівці, до негативних впливів схильна саме молодь. Під час реалізації проекту велику увагу приділили навчанню майбутніх психологів та соціальних працівників.

Як вважає Інна Палько – Голова ГО “Інститут Креативних Інновацій” та директор Центру міжкультурної толерантності ЖДУ ім. І. Франка: “Майбутні фахівці повинні не тільки орієнтуватися в понятті толерантності, але й бачити шляхи подолання проявів нетерпимості в середовищі дітей та підлітків, з якими їм доведеться працювати. А також шукати нові форми роботи, які будуть цікаві сучасній молоді. Наприклад, в проекті був задіяний форум-театр, який вже кілька років діє при соціально-психологічному факультеті ЖДУ ім.І.Франка”.

Презентації за результатами тренінгів з групами молоді представили партнери проекту Тетяна Носова – голова БМГО «Молодь обирає життя» та Галина Мінялук – голова БГЖО «Нитка Аріадни».

Присутні учасники круглого столу обговорили причини низького рівня толерантності в місцевих громадах і зійшлись в думці, що прививати цю рису необхідно ще з раннього дитинства та про те, що толерантність є однією з основоположних цінностей демократичного суспільства. Проблема толерантності охоплює усі сфери суспільного життя: соціальну, релігійно-конфесійну, політичну, особистісну, міжетнічну. Результати соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ засвідчили, що лише 12 % опитаних оцінюють сучасну ситуацію у країні як спокійну, а понад 67 % – як напружену і конфліктну. Про  це у своїх виступах говорили Світлана Коляденко – директор Центру студентських соціальних служб для молоді ЖДУ ім. І. Франка та Олена Коваленко – координатор Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області.

На круглому столі учасники отримали посібник «Розуміння поняття «злочини на грунті ненависті», виданий  Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини. З яким можна ознайомитися тут:

 http://www.osce.org/uk/odihr/208186?download=true

13925886_2092391590985934_4519993310042831186_o14352469_2115557995335960_4956751792880759841_o