Дослідження :Жанр журналістських розслідувань в ЗМІ Житомирської області

Завдання дослідження

  • 1. Дослідити мотивацію й активність журналістів  у проведенні журналістських розслідувань
  • 2. Дослідити результативність розслідувань й спосіб, у який журналісти відстежують наслідки своїх розслідувань
  • 3. Оцінити рівень доступу до інформації  журналістів через  використання ними  запитів на інформацію
  • 4. Оцінити тенденції розвитку журналістських розслідувань :пріоритетні теми,перешкоди у роботі журналістів під час проведення ними розслідувань,сприяння (чи не сприяння) керівників(власників)ЗМІ журналістам,які проводять розслідування.
  • 5.Потреби регіональних журналістів у професійному навчанні та підтримці в проведенні журналістського розслідування.

Методологія

 

Цільова аудиторія:

 група журналістів (60 респондентів) журналісти різних типів ЗМІ Житомирської області.

Метод: анкетування та стандартизоване телефонне інтервю

 

Журналісти,які виявляють інтерес до роботи журналіста-розслідувача (чи мають досвід у проведенні журналістських розслідувань)

 

70% опитаних журналісти у віці до 30 років

20% у віці до 40 років

10% у віці старше 45 років

 

65% – жінки

35% -чоловіки

 

55% – штатні кореспонденти та редактори місцевих ЗМІ

45% -фрілансери

 

35% мають досвід роботи в журналістиці до 5 років

35%  до 10 років

25%  до 2 років

  5%  більше 10 років

 

45% журналісти,які працюють в інтернет-медіа

35% в друкованих ЗМІ

20% на радіо та ТБ

 

Професійні навчання

Лише 15% з опитаних брали раніше участь в тренінгах з технології журналістських розслідувань,які вони визнали для себе корисними.

 

Підвищити чи отримати знання та навички проведення журналістського розслідування виявили бажання 95% респондентів.

Досвід.

25% опитаних раніше не проводили журналістського розслідування жодного разу;

15 % – принаймні один раз;

10%- постійно цим займається

50% респондентів періодично звертались у своїй роботі до цього жанру:від двох до семи разів;

 

Перешкоди в роботі.

Найбільшою перешкодою для роботи з жанром журналістського розслідування опитувані вважають: обмеженість в коштах-30%, боязнь втратити роботу – 25%,безперспективність оприлюднення розслідування -25%, 20% – страх за власне життя та здоров я.

 

Тими, хто перешкоджає (чи може перешкодити) журналісту,який проводить розслідування респонденти називають : представників органів влади -40%,тих осіб, проти кого направлене розслідування -30%, представників правоохоронних органів-30%.

 

Журналісти,які не займались журналістськими розслідуваннями не роблять це тому,що:

50% – не мають достатніх знань та навичок,30% не можуть цього робити через специфіку їх редакційної політики,20% вважають цю справу небезпечною і затратною.

 

 

 

 

Джерела інформації

Інформацію (чи завдання) для проведення журналістського розслідування журналісти отримують здебільшого в результаті безпосередніх звернень громадян чи з власних джерел – в 70% випадків, 15% – за завданням редакції,15%- за інформацією громадських організацій.

45% -використовували в роботі інформаційні запити кілька разів

25% – один раз

25% – жодного разу

  5%- не знають нічого про інформаційні запити

 

 

Мотиваційні стимули.

Переважна більшість опитуваних вважає, що журналістське розслідування привертає увагу громадськості до суспільної проблеми(35%),допомогти конкретній особі (30%),

вирішити проблему(20%),підняти рейтинг ЗМІ -12%,задовольнити професійні амбіції автора -3%.

Мотивом до проведення журналістського розслідування респонденти бачать у внутрішній потребі боротися з несправедливістю, бажанням допомогти та впевненістю,що це допоможе вирішити проблему -95%. Журналістське розслідування,як особисте досягнення у професійному зростанні вбачають 3% опитуваних . Заради популяризації ЗМІ -2%.

 

Результативність розслідування,як її оцінили журналісти ,що мають досвід у його проведенні :10% запевнили, що після оприлюднення відбувся суспільний резонанс,реакція фігурантів була відверто негативною-40%,  40% – не відбулося жодної реакції, 10%- реакція  владних структур була конструктивною (перевірили факти, порушили 

 судову справу,тощо.

 

Обєкти розслідування

Журналісти житомирських ЗМІ,які брали участь в опитуванні  вважають, що найбільшої уваги журналістів-розслідувачів заслуговують правоохоронні органи, сфера державних закупівель, робота судів та установ охорони здоровя . Далі йдуть земельні питання та проблеми освіти.

 

 

В той же час менша частина респондентів вже займалась розслідуваннями , що стосувались судової системи та держзакупівель- 15%,охорони здоровя та правохоронних органів -20%,35%- освіта , 30%- земельні питання.

 

95% журналістів,які вже проводили журналістське розслідування слідкують за темою розслідування та спілкуються з героями розслідуваннями в подальшому.

 

Матеріальні стимули.

Щодо матеріального забезпечення роботи журналіста – розслідувача – переважно (65%)журналістів витрачають власні кошти,25% – забезпечують їхні ЗМІ,лише 10% мали грантові кошти для проведення розслідування.

 

Стимулом до роботи в жанрі журналістського розслідування опитувані назвали впевненість в тому, що розслідування приведе до бажаного результату(допоможе вирішити проблему) -45%,вдосконалення навичок технології журналістського розслідування-50%,25%- гідна оплата (підвищений гонорар),20%- гарантія оприлюднення результатів розслідування.

 

Висновки.

 

Результати дослідження свідчать про зростаючий інтерес журналістів обласних ЗМІ та інтернет-медіа до жанру журналістського розслідування. Переважно це молоді журналісти у віці до 30 років (70%), журналістський стаж роботи яких від 5 до 10 років. Найбільша частка  опитуваних,які виявляють готовність до роботи з журналістським розслідуванням працює в інтернет-медіа (45%). Така ж кількість опитуваних є фрілансерами. Що свідчить про те,що найбільш активно проводять журналістські розслідування саме ці журналісти.

Попри те,що досвід проведення журналістського розслідування має 50% опитаних,лише 15% отримували навички з технології журналістського розслідування на тренінгах та семінарах. Опитування свідчить про те, що переважна більшість (95%)має потребу в додатковому навчанні.

Нова генерація журналістів має внутрішню потребу боротися з несправедливістю та привертати увагу суспільства до проблем і вірить у можливість їх вирішення у такий спосіб(85%). Не дивлячись на те, що існує небезпека втратити роботу, як вважають 25% опитуваних та затратність у проведенні розслідування (30%). Відповідно така ж кількість опитуваних є штатними працівниками редакцій.

Ці дані свідчать про те, що мотивація самих журналістів в здійсненні журналістського розслідування є більшою,ніж бажання керівництва їх ЗМІ оприлюднювати результати цих розслідувань.

Що оприлюднення результатів розслідування зробить їх ЗМІ більш популярним вірять лише 2% респондентів, а 30% журналістів не працюють в цьому жанрі через те,що це не співпадає з редакційною політикою їх ЗМІ. Лише у 15% випадків журналісти отримували завдання для проведення журналістського розслідування від редакції.

Також журналісти самі є ініціаторами проведення розслідувань у 70% після звернення до них громадян і в 15% громадських організацій.70% тих,хто проводив журналістське розслідування користувалися інформаційними запитами у відповідності до Закону «Про доступ до публічної інформації».

Про те, що результативність проведення журналістських розслідувань в житомирських ЗМІ є все ще низькою свідчить, що лише 10% респондентів вважають,що суспільний резонанс відбувся і органи влади та правоохоронні органи відреагували на це.  80% засвідчують,що реакція влади була негативною,або ж її зовсім не було.

Головною перешкодою для проведення журналістського розслідування 30% респондентів вважають відсутність коштів на його проведення, 65% тих,хто його проводили, використовували на це власні кошти. Майже стільки ж 25% вважають, що за матеріал з журналістським розслідуванням має бути підвищений гонорар.

Однак, стимулом для проведення журналістського розслідування для переважної більшості опитуваних (65 % )є те,що його оприлюднять та завдяки цьому буде вирішено конкретну проблему.

 

Проект «Практикум з журналістських розслідувань для ЗМІ Житомирської області»

здійснюється  за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.”